کودکیاری فارس

وبلاگ آموزشی کودکیاری

درس فنون مراقبت و نگهداری کودک ( تئوری )

برنامه زمان بندی آموزشی

درس فنون مراقبت و نگهداری کودک ( تئوری )

شاخه فنی و حرفه ای

رشته کودکیاری

سال تحصیلی 86-85

 

 

 

 

 

تهیه کننده : گروه آموزشی بهداشت

باسمه تعالی

برنامه زمان بندی درس فنون مراقبت و نگهداری کودک ( تئوری ) سال دوم نظام سالی واحدی

سال تحصیلی 86-85

جلسه

(هفته )

صفحه

شرح اجرای مطالب

ساعات

درصد اجرای برنامه

تئوری

عملی

اول

8-2

آشنا نمودن هنرجویان با مفاهیم کلی درس فنون مراقبت و نگهداری کودک و هدف از آموزش این درس .

تدریس :

مراقبت های بهداشتی دوران نوزادی و شیرخوارگی :

مقدمه ، مراقبت های کلی از نوزاد،مراقبت از ( بند ناف ، چشم ،گوش ،بینی،حفره دهان،چین های گردن و زیر بغل وکشاله ران)

1

 

 

دوم

10-8

تدریس :

ادامه مراقبت های بهداشتی دوران نوزادی و شیرخوارگی :

استحمام نوزاد ،زمان مناسب استحمام و رعایت نکات لازم قبل از استحمام

1

 

 

سوم

16-14

تدریس :

ادامه مراقبت های بهداشتی دوران نوزادی و شیرخوارگی :

پوشاک شیرخواران ، شرایط محل خواب،بازی و نگهداری شیرخواران:

اتاق کودک (الف- شرایط کلی اتاق ، ب- کف اتاق ج-دیوارها ، د- رنگ آمیزی اتاق کودک، و- اگر کودک اتاق جداگانه ندارد )

1

 

 

چهارم

19-16

تدریس :

ادامه مراقبت های بهداشتی دوران نوزادی و شیرخوارگی :

تختخواب : ( الف: تشک، ب: ملحفه ،ج:لحاف)و نکات قابل توجه

1

 

 

پنجم

24-19

تدریس :

ادامه مراقبت های بهداشتی دوران نوزادی و شیرخوارگی :

تامین ایمنی و جلوگیری از بروز خطرات در دوران شیرخوارگی ، ایستادن و راه رفتن و نکات ایمنی در هنگام استفاده از اسباب بازی

1

 

 

ششم

* 98-93

رفع اشکالات هنرجویان و امتحان از مطالب تدریس شده جلسات قبل 

تدریس :

پرستاری از کودک بیمار :

تب ،نشانه های همراه تب،پرستاری از بیمار تب دار، راه های   اندازه گیری درجه حرارت بدن ،انتخاب راه سنجش درجه حرارت بدن و موارد منع استفاده از دماسنج دهانی

1

 

 

هفتم

103-99

تدریس :

ادامه پرستاری از کودک بیمار :

نبض،تعریف نبض(1- تعداد نبض2- فشار نبض3-فاصله بین دو نبض) نبض طبیعی

تنفس ، مشخصات تنفس طبیعی و رابطه تنفس با نبض

 

 

* تغییر در ترتیب آموزش کارهای عملی بعلت ایجاد هماهنگی در زمان تدریس مطالب تئوری و آموزش کارهای عملی می باشد .

جلسه

(هفته )

صفحه

شرح اجرای مطالب

ساعات

درصد اجرای برنامه

تئوری

عملی

هشتم

105-103

تدریس :

ادامه پرستاری از کودک بیمار :

فشارخون ،میزان فشار خون طبیعی و اصطلاحات

 

 

 

نهم

34-26

رفع اشکالات هنرجویان و امتحان از مطالب تدریس شده جلسات قبل 

تدریس :

فصل دوم ( مراقبت های تغذیه ای دوران نوزادی و شیرخوارگی ):

مقدمه،برنامه هم اتاقی مادر و نوزاد ، تغذیه با شیر مادر،توصیه های بهداشتی برای مادران قبل و بعد از شیردهی ،راهنمای کلی برای تعیین زمان شیردهی ،زمان شیردهی نوزاد طبیعی ،شیردهی مادران شاغل ، نحوه شیردهی مادران شاغل و مشکلات مادران و شیرخواران در دوران شیردهی

 

 

 

دهم

37-34

تدریس :

ادامه مراقبت های تغذیه ای دوران نوزادی و شیرخوارگی :

علل عدم موفقیت در شیردهی ،شکاف لب و شکاف کام ، آسپیراسیون ،علل آسپیراسیون،خطرات آسپیراسیون و پیش گیری از آسپیراسیون

 

 

 

یازدهم

41-37

تدریس :

ادامه مراقبت های تغذیه ای دوران نوزادی و شیرخوارگی :

زمان از شیر گرفتن کودک،از شیر گرفتن تدریجی با استفاده از فنجان بین 15-9 ماهگی و جانشین های شیر مادر (1-شیر تازه دام ، 2-شیر پاستوریزه 3- شیر خشک )

 

 

 

دوازدهم

47-44

تدریس :

ادامه مراقبت های تغذیه ای دوران نوزادی و شیرخوارگی :

خطرات ناشی از روش های غلط در تغذیه مصنوعی (شیر خشک) ، رعایت نکاتی چند از خطرات احتمالی شیردهی پیشگیری می کند ، معایب شیرخشک و زمان شروع غذای کمکی

 

 

 

سیزدهم

53-47

تدریس :

ادامه مراقبت های تغذیه ای دوران نوزادی و شیرخوارگی :

نحوه تغذیه شیرخواران ، نکات ضروری در تغذیه تکمیلی . رژیم غذایی شیرخواران

 

 

 

چهاردهم

59-56

تدریس :

ادامه مراقبت های تغذیه ای دوران نوزادی و شیرخوارگی :

اهمیت دندان های شیری ،رویش دندان در شیرخواران ،عوامل موثر در استحکام دندان های شیری و بهداشت دهان و دندان

رفع اشکالات هنرجویان و آماده نمودن آنها برای امتحان

 

 

 

پانزدهم  

 

برگزاری امتحان عملی

 

 

 

 شانزدهم و هفدهم

 

امتحانات پایانی اول

 

 

 

جلسه

(هفته )

صفحه

شرح اجرای مطالب

ساعات

درصد اجرای برنامه

تئوری

عملی

هجدهم

65-62

تدریس :

فصل سوم ( مراقبت از کودکان 6-2 ساله )

مقدمه، توجه به نکات بهداشت فردی در کودکان ( استحمام ) ، بهداشت دهان و دندان ،بهداشت گوش ،مراقبت از دستها و ناخنهای کودک و مراقبت از چشم ها

 

 

 

نوزدهم

68-65

تدریس :

ادامه مراقبت از کودکان 6-2 ساله :

تغذیه کودکان 6-2 ساله ، چگونگی رعایت رژیم غذایی کودک 6-2 ساله و عادت های غذایی کودکان

 

 

 

بیستم 

72-68

تدریس :

ادامه مراقبت از کودکان 6-2 ساله :

پیش گیری از حوادث برای کودکان ،پیش گیری از خطرات آتش بازی در کودکان و نکات ایمنی در مورد لوازم برقی مورد مصرف در منزل (1- اتو،2- بخاری برقی ،3- چرخ گوشت4- سیم لخت 5- سیم رابط )

 

 

 

بیست و یکم

76-72

تدریس :

ادامه مراقبت از کودکان 6-2 ساله :

پیش گیری از خطرات داخل منزل و خطرات ساختمانی در منزل

 

 

 

بیست و دوم

80-76

تدریس :

ادامه مراقبت از کودکان 6-2 ساله :

پیش گیری از خطرات خارج از منزل ،خطراتی که کودکان دو تا سه ساله را تهدید می کند و خطراتی که کودکان سه تا شش ساله را تهدید می کند .

 

 

 

بیست و سوم

85-80

تدریس :

ادامه مراقبت  از کودکان 6-2 ساله :

پیش گیری از خطر در شیرخوارگاهها و مهد کودکها ،پیش گیری از خطر در کودکستانها ، قوانین ایمنی در کودکستان ،نکات ایمنی وسیله نقلیه کودکستان و پیش گیری از خطر در دبستانها

 

 

 

بیست و چهارم

90-87

رفع اشکالات هنرجویان و امتحان از مطالب تدریس شده جلسات قبل

 تدریس :

فصل چهارم ( مراقبت از کودک بیمار )

شناخت کودک بیمار ،مقدمه ،مراقبت های پرستاری قبل از رسانیدن کودک به پزشک

 

 

 

بیست و پنجم

92-90

تدریس :

ادامه مراقبت از کودک بیمار :

همکاری با پزشک در معاینات نوزاد و کودک و مراقبت های پرستاری از نوزاد و کودک بعد از معاینه پزشک . الف) مراقبت های عمومی ب) مراقبت های ویژه

 

 

 

جلسه

(هفته )

صفحه

شرح اجرای مطالب

ساعات

درصد اجرای برنامه

تئوری

عملی

بیست و ششم

117-114

تدریس :

ادامه مراقبت از کودک بیمار :

نکاتی در مورد دارو دادن به کودک بیمار ،تعریف دارو ،طریقه دادن دارو ، موارد منع مصرف دارو، شناخت علل مسمومیت های دارویی و طریقه نگهداری دارو

 

 

 

بیست و هفتم

121-118

تدریس :

ادامه مراقبت از کودک بیمار :

تغذیه کودکان بیمار ، تغذیه کودک تب دار ، تغذیه کودک مبتلا به استفراغ ،تغذیه کودک مبتلا به اسهال و تغذیه کودک در دوران نقاهت

 

 

 

بیست و هشتم

125-121

تدریس :

ادامه مراقبت از کودک بیمار :

مراقبت از کودک مبتلا به ( سرخک،سرخجه،آبله مرغان ،اوریون ، سرماخوردگی ،سیاه سرفه و آنفلوآنزا )

 

 

 

بیست و نهم

130-127

رفع اشکالات هنرجویان و امتحان از مطالب تدریس شده جلسات قبل

 تدریس :

فصل پنجم ( کودکان معلول جسمی )

مقدمه ، تعاریف،آشنایی با برخی معلولیت های جسمی

الف) ناشنوایی ،مراقبت از کودک ناشنوا

ب) نابینایی ، مراقبت از کودک نابینا و تواناییهای افراد نابینا

 

 

 

سی ام

135-131

تدریس :

ادامه کودکان معلول جسمی :

معلولیت جسمی و حرکتی،نحوه تغذیه معلول جسمی و حرکتی ،تاثیر روابط اجتماعی بر کودکان معلول ، واکنش های خانوادگی و واکنش های کودکان معلول

رفع اشکال هنرجویان و آماده نمودن آنها برای امتحان

 

 

 

 

توضیح :

1-  در هر جلسه قبل از تدریس از مطالب تدریس شده قبل پرسش بعمل آید .

2-  در پایان هر فصل هنرجویان جهت پاسخ به پرسش های پایانی فصل ،راهنمایی شوند .

 

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱ آذر۱۳۸۸ساعت 23:19  توسط گروه آموزشی کودکیاری استان فارس  |